2.C na Gymnáziu Ladislava Novomeského
Zoznam spolužiakov:
1.Martina Blahová 2.Michaela Černeková 3.Antónia Grebeníčková 4.Michael Halinár 5.Darina Hurbanisová
6.Peter Hutta 7.Jana Kadlečíková 8.Kristína Knápková 9.Jakub Korman 10.Zuzana Kršáková
11.Michal Kukula 12.Matej Ladislav 13.Adrián Michalica 14.Martin Morbacher 15.Valéria Nagyová
16.Soňa Nemcová 17.Marek Nemec 18.Martin Pagerka 19.Denisa Solníková 20.Andrej Svatý
21.Šimon Svatý 22.Nikola Šišoláková 23.Denis Šmida 24.Ján Trimel 25.René Valúšek
26.Patrik Krásný 27.Jakub Kosorin
Naši učitelia:
1.Mária Holická - biológia,
2.Oľga Sedláková - matematika,
3.Ivan Spiššák - informatika,
4.Margita Hološková -slovenčina       
5.Ivan Bulka - etika,
Údaje o triede:
Počet žiakov:27
Triedny učiteľ: Mgr.Ľubomír Staňo
Začiatok štúdia:2010
Koniec štúdia:2014 
Foto na informatike:
         poškodený

Na výlete vo Viedni:
                       poškodený
Fotografia školy:
                   poškodený

                                                                                   
Počítačová učebňa:
         poškodený
                                          

Odkazy na iné stránky:

          Facebook        Naša škola         Noviny Sme 
            Školský rok
                  Miesto výletu
         Hodnotenie
             2010/2011
                 Zlatnícka dolina
             výborný
 
                                                                                                                                                               Už sme druháci

                                                                                                                            TOPlist                                                            
smahu správy
                                                   
 
Created by Crazyprofile.com

smahu správy